فرمول یک ایران – دوکاتی تایید کرد که آندره یانونه این تیم را در انتهای 2016 ترک خواهد کرد و آندره دویزیوسو هم تیمی خورخه لورنزو در سال 2017 خواهد بود.

در ماه گذشته خبر رسمی پیوستن لورنزو به دوکاتی برای فصل 2017 اعلام شد و این تیم باید از بین دو گزینه خود یک کدام را برای فصل آینده انتخاب می کرد.

دویزیوسو نیز اذعان کرد که از شرایط دوکاتی بسیار راضی است اما در طرف دیگر یانونه که دوران حرفه ای خود در موتوجی پی را با دوکاتی شروع کرده بود، اظهار تاسف کرد.

آندره یانونه اظهار کرد:

بدیهی است که از پایان یافتن زمانم در انتهای فصل با دوکاتی، بسیار متاسفم اما از تیمم برای فرصتی که در این چند سال به من دادند بسیار سپاس گزارم.

من با دوکاتی به موتوجی پی آمدم و با آن بزرگ شدم و موفقیت و پیشرفت هایم را مدیون آن ها هستم.

دویزیوسو و یانونه توانستند در دوکاتی به ترتیب، 7 و 3 سکو را بدست آورند.

دیدگاه خود را بیان کنید