فرمول یک ایران – راننده مرسدس، لوییس همیلتون با اینکه یک شروع ناامید کننده در ابتدای فصل 2016 داشت، اما اذعان کرد که از هم تیمی اش، نیکو روزبرگ سریع تر است.

روزبرگ شروع فوق العاده ای را در ابتدای 2016 داشته است و توانسته در چهار مسابقه ی ابتدای فصل پیروز شود.

راننده مرسدس درباره ی سریع تر بودن خود از روزبرگ و اثبات آن اظهار کرد:

این از روز اول بدیهی بوده است و نیاز به تغییر آن نیست اما البته خوب است که این مورد یادآوری شود و همچنین سرعتی که من داشتم مشاهده شود.

آخر هفته ی فوق العاده ای داشتیم و با ست آپ عالی ماشین توانستیم قوی ظاهر شویم و خوشحالیم اما نتوانستیم از تمام توان خود استفاده کنیم.

قهرمان فرمول یک با اینکه شروع خوبی نداشته است اما به 17 مسابقه ی باقیمانده امیدوار است تا از روزبرگ پیشی گیرد. همیلتون در ادامه افزود:

نیمه ی پر لیوان این است که هنوز راه طولانی برای رفتن وجود دارد و می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. با وجود بچه ها (تیم) و ست آپ های خوب و هر چیزی، دیگر دلیلی وجود ندارد که نتوانیم برای پیروزی رقابت کنیم.

چهار مسابقه گذشته و هفده مسابقه ی دیگر باقی مانده است و راه زیادی در پیش است و من مطمئن هستم که می توانیم تغییر جهت مثبتی داشته باشیم.

دیدگاه خود را بیان کنید