فرمول یک ایرانکیمی رایکونن راننده ی فراری بعد از تصادف وحشتناکی که در دور ۱۹ گرندپری برزیل داشت بیان کرد که لاستیک های وت ضعیف بودند و بر این عقیده است که لاستیک ها سبب تصادف و برخورد او با دیواره ی کناری پیست بوده است.

گرندپری برزیل با شرایط آب و هوایی بارانی در پشت ماشین ایمنی آغاز شد و رانندگان از لاستیک های مخصوص باران استفاده کردند و در پایان رایکونن یکی از ۶ راننده ای بود که از مسابقه به دلیل تصادف یا برخورد با دیواره و … کنار رفت.

کیمی رایکونن

کیمی رایکونن

او بیان کرد:

وقتی که شما تعداد زیادی دور را پشت ماشین ایمنی سپری کنید، این شرایط را سخت تر هم می کند.

باران زیادی نمی بارید اما آب زیادی داخل پیست بود.

بزرگترین مشکل، آب های جمع شده در داخل مسیر بود، من وارد مکانی شدم که اصلا انتظار چاله آب را نداشتم، در مسیر مستقیمی اسپین شدم و می خواستم ماشین را کنترل کنم که به دیواره برخورد کردم.

کیمی رایکونن

کیمی رایکونن

رایکونن لاستیک های وت سال گذشته را خیلی بهتر از امسال توصیف کرد و گفت:

لاستیک های وت خیلی آسیب پذیر هستند و در چنین شرایطی خوب عمل نمی کنند.

قطعا به مسیر و خیلی مسائل دیگر نیز بستگی دارد اما مقایسه این لاستیک ها با سال های گذشته، متوجه می شوید که قبلی ها می توانستند در چنین شرایطی بدون مشکل باشند.

دیدگاه خود را بیان کنید