فرمول یک ایران – بعد از اتفاقات بین فرناندو آلونسو و فیلیپه ماسا در دورهای اخر مسابقه آمریکا، راننده ی ویلیامز از اتفاقات قبل مسابقه مکزیک پرده برداشت.

در دورهای انتهایی مسابقه آستین، راننده مک لارن، فیلیپه ماسا را به بیرون پیست هدایت کرد اما برای این کار پنالتی دریافت نکرد و یک حرکت مسابقه ای تلقی شد. هم تیمی سابق آلونسو درباره ی اتفاقات آن مسابقه و مکزیک گفت:

بعضی تصمیم ها و اتفاقات بود که در آمریکا رخ داد.

بعد از مسابقه من پیست را ترک کردم و او نخواست تا با من بیاید، زیرا می دانست که من از دست او عصبانی هستم.

فکر می کنم آن روز ناظران خوابشان برده بود. در مسابقه بعد (مکزیک) زمانی که سرود ملی پخش می شد،  راننده ها در کنار یکدیگر بودند و جایگاه من دقیقا کنار او بود.

من دیر رسیدم و آنجا ماندم، او به من نگاه کرد و بی دست و پا مرا در آغوش گرفت. سپس من به او نگاه کردم و گفتم”تو یک پسر عوضی هستی…. اما دوستت دارم.”

سپس او خندید.

ماسا از ۲۰۰۶ که به فراری آمد، هم تیمی راننده هایی مانند مایکل شوماخر، آلونسو و رایکونن بوده است. راننده ی برزیلی که در آخر این فصل بازنشست خواهد شد، اذعان داشت که شوماخر و آلونسو سخت ترین هم تیمی های او بوده اند. او افزود:

آلونسو همیشه با من رفتار خوبی داشته و هیچ مشکلی با هم نداشتیم.

اما او همیشه وقتی که جلوی من بود، رفتار بهتری داشت تا زمانی که در پشت من سپری می کرد.

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید