فرمول یک ایران – قهرمان سابق اف یک، ژاک ویلنوو خواستار توقف هالیوودی شدن و بازگرداندن اعتبار ورزشی فرمول یک است.

ویلنوو اذعان کرد:

آنچه در فرمول یک در حال حاظر در جریان است، خوب نیست. راه هایی که برای جذاب کردن این ورزش اجرا می شوند اشتباه است.

هیچ هیجانی در مسابقات وجود ندارد. هر گاه تصمیم جدیدی گرفته شده است، فرمول یک به سمت نابودی پیش رفته است.

ما باید شکوه و اعتبار سابق فرمول یک را به آن بازگردانیم. فرمول یک یک نمایش مصنوعی تولید شده هالیوود نیست.

 

دیدگاه خود را بیان کنید