فرمول یک ایران – داوران فیا برای برخورد مکس ورشتپن و لنس استرول در طول تمرین دوم فرمول یک پرتغال جریمه‌ای در نظر نگرفتند.

در نتیجه این برخورد استرول وارد بخش خاکی پیچ شد و برای خارج کردن ماشین پرچم قرمز برافراشته شد.

هردو مدیر تیم ردبول و ریسینگ پوینت به این برخورد واکنش نشان دادند اما در نهایت داوران با بررسی شرایط برای هیچکدام از داوران جریمه ای در نظر نگرفتند.

یک دیدگاه

 1. mahyar

  5

  2

  خوب جفتشون کار اشتباهی کردن .
  آنبرد سرجیو پرز . قبل از این که توی پیچ یک بره آینشو نگاه کرد .
  استرول که فقط پرید توی پیچ به این امید که اونجا کسی نیست .
  مکس هم که تمرین رو با مسابقه اشتباه گرفت .
  اگه پنالتی میدادن به جفتشون باید میدادن .