فرمول یک ایران : مدیر اجرایی تیم مرسدس، توتو ولف اذعان کرد که فرمت جدید تعیین خط آشغال است با وجود اینکه راننده های تیمش جلو تر از بقیه راننده ها در مسابقه فردا استارت خواهند زد.

توتو ولف اظهار کرد:

من اولین کسی هستم که می گویم نباید از کاستی های یک ورزش سخن گفت اما وقتی همه چیز جلوی چشم تان است شما نمی توانید آن را انکار کنید!

سیستم جدید تعیین خط بسیار آشغال است و بسیار هم پیچیده برای دنبال کردن است.

این جنبه های منفی که ما انتظار داشتیم ببینیم و مقدارش از جنبه های مثبت بیشتر است همان چه الان شاهدش هستیم!

عقیده من این است که ما باید اشتباهات را بیابیم و ما نیاز داریم بعد از آن بسیار فکر کنیم که چه کاری باید انجام دهیم.

 

دیدگاه خود را بیان کنید