فرمول یک ایران –تمرین دوم

موتور سوار دوکاتی آندره ایانونه، سریع تر از بقیه موتورسواران توانست بهترین زمان را در تست دوم قطر به ثبت برساند. ایانونه در 18 دور توانست زمان 01:55.388 را به ثبت برساند. مارک مارکز موتورسوار هوندا نیز با صعود شش پله نسبت به تمرین اول توانست زمان دوم را به ثبت برساند.

اسکات ردینگ نیز با ثبت 1:55.511 توانست در جایگاه سوم قرار گیرد. از نکات جالب این تمرین جایگاه بد موتوسواران یاماها نسبت به تمرین اول است. روسی و لورنزو هر کدام به ترتیب در جایگاهای هفتم و نهم قرار گرفتند.

جدول کامل:

POSنام موتورسوارتیمدورزمان
1آندره ایانونهدوکاتی1801:55.388
2مارک مارکزرپسول هوندا1601:55.401
3ردینگپرامک1601:55.511
4وینالس سوزوکی1601:55.644
5آندره دویزیوسودوکاتی1501:55.721
6دنی پدروسارپسول هوندا1601:55.764
7ولنتینو روسییاماها1601:55.883
8باربراایوینتیا1601:55.919
9خورخه لورنزویاماها1301:55.934
10پتیوچیپرامک1701:56.258
11الکس اسپارگاروسوزوکی1601:56.293
12پول اسپارگاروتچ 31701:56.324
13کروچلوال سی آر1401:56.489
14هرناندزاسپار1701:56.558
15لوریس بزایوینتیا1201:56.623
16اسمیتتچ 3 1701:56.728
17میلرمارک وی دی اس1501:56.900
18باتیستاآپریلیا1601:57.012
19راباتمارک وی دی اس1801:57.429
20استفان بردلآپریلیا1601:57.541
21لاورتیاسپار1501:57.722

تمرین سوم

در تمرین سوم نیز موتور سوار دوکاتی آندره ایانونه توانست با 18 دور و زمان 1:54.639 در جایگاه نخست قرار گیرد. خورخه لورنزو موتور سوار یاماها که در تمرین دوم عملکرد خوبی نداشت، زمان دوم را به ثبت رساند.

مارک مارکز موتور سوار رپسول هوندا نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

جدول کامل:

POSنام موتورسوارتیمدورزمان
1آندره ایانونهدوکاتی1801:54.639
2خورخه لورنزویاماها1801:54.776
3مارک مارکزرپسول هوندا1701:54.835
4آندره دویزیوسودوکاتی1601:54.945
5وینالس سوزوکی1701:54.976
6دنی پدروسارپسول هوندا1801:55.113
7ولنتینو روسییاماها1701:55.883
8باربراایوینتیا1501:55.175
9ردینگپرامک1401:55.323
10پول اسپارگاروتچ 31901:55.399
12الکس اسپارگاروسوزوکی1501:55.476
12اسمیتتچ 3 2001:55.491
13لوریس بزایوینتیا1801:55.505
14پتیوچیپرامک1401:55.773
15کروچلوال سی آر1601:55.931
16هرناندزاسپار1701:55.946
17میلرمارک وی دی اس1301:56.100
18راباتمارک وی دی اس1801:56.207
19باتیستاآپریلیا1801:56.749
20استفان بردلآپریلیا1701:57.069
21لاورتیاسپار1501:57.135

 

تایم گیری و مسابقه فردا برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید