تمرین 3 فرمول یک اتریش لغو شد

فرمول یک ایران – تمرین سوم مسابقه دوم فرمول یک اتریش به دلیل شرایط بد و نامساعد جوی لغو شد و هنوز برگزاری مرحله تعیین خط در هاله ای از ابهام می باشد.

6 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید