کاربر

نام کاربر

Amir safari

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, یاماها

بیوگرافی کاربر

عشق. دوج چلنجر دیمون