کاربر

نام کاربر

سباستین فتل اسطوره بی تكرار

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

خورخه لورنزو

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

طرفدار سرسخت سباستین فتل و مایکل شوماخر کبیر. بعد از رفتن سباستين، متنفر از فراری. لیاقت فتل به عنوان بهترین راننده جهان، بهترین ماشینه که اونهم مرسدسه