کاربر

نام کاربر

Silver Arrows

رشته مورد علاقه

فرمول یک, فرمول E

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

مرسدس, مک لارن, ویلیامز

بیوگرافی کاربر

Fly me up on a silver wing