فرمول یک ایران – بنا بر گفته ی لوکا دی مونتزمولو، رئیس سابق فرمول یک، مایکل شوماخر پس از مدت ها بیهوشی کامل به درمان و تزریقات دارو واکنش نشان داده است.

خانواده ی شوماخر خیلی علاقه ای به بیان وضعیت سلامت مایکل نداشتند، همین هم باعث شده بود که تا مدت ها خبر درستی از وضعیت اسطوره ی فرمول یک نداشته باشیم.

این امر یک مشکل دیگر هم ایجاد کرده بود، آن هم اینکه خبرهای ضد و نقیضی پخش شده بود که یک سری مثبت و بقیه منفی بودند.

با این حال، لوکا دی مونتزمولو بیان کرده است که وضعیت سلامتی شوماخر در حال پیشرفت است.

او گفت:

خیلی خوشحالم که او واکنش نشان می دهد.

می دانم که او چقدر قوی است، به لطف اراده ای که دارد، چیزی که خیلی لازم است، بر این شرایط خیلی خیلی دشوار غلبه خواهد کرد.

مایکل شوماخر، راننده ی افسانه ای فرمول یک، به دلیل سانحه ی اسکی سواری در کوه های آلپ فرانسه به کما رفته بود و تا مدت ها در بیهوشی کامل قرار داشت.

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید