فرمول یک ایران – به گزارش آژانس اخبار کسب و کار بلومبرگ، CVC که اکثریت سهام فرمول یک را در اختیار دارد، در نهایت اعلام کرد که این سهام چندین میلیارد دلاری را به فروش خواهد رساند.

شرکت خصوصی مستقر در لندن گزارش داده است:

این شرکت به دنبال خارج شدن از سرمایه گذاری در چند هفته ی آینده است.

بلومبرگ گفت که CVC به کمک  گلدمن ساکس در نظر دارد تا برچسب 10 میلیارد دلاری بر روی این سهام بگذارد.

با این حال برنی اکلستون اذعان کرد که CVC در جبهه ی مقابل فرمول یک قرار دارد. او افزود:

آن های برای بدست آوردن سود، خرید و فروش می کنند.

من در حال حاضر از شرایط خوشحال هستم و راه موفقیت آمیزی را سپری کردیم.

باید دید که CVC چگونه به کار خود ادامه می دهد!