موتوجی پی ایران – کمپانی اتریشی، کی تی ام از موتور 2017 موتوجی پی خود به طور رسمی در روز شنبه رو نمایی کرد.

کی تی ام از فصل آینده در مسابقات موتوجی پی حاضر خواهد شد و بردلی اسمیت و پول اسپارگارو، موتورسواران این تیم برای فصل آینده هستند.

دیدگاه خود را بیان کنید