فرمول یک ایران – فرناندو آلونسو راننده ی مک لارن اذعان داشت که تغییرات مدام قوانین صبر و شکیبایی را از او صلب کرده است.

فیا قانون محدودیت مکالمات رادیویی را روز پنج شنبه گذشته در حالی لغو کرد که این محدودیت حدود یک سال در مسابقات اجرا می شد.

بعد از جنجال ها و انتقادات شدید حال تیم ها به راحتی می توانند با راننده های خود مکالمه کنند.

فرناندو آلونسو در این باره گفت:

دیگر اهمیت ندارد، من خسته شده ام، آن ها می توانند به ما بگویند در هر مسابقه چکار کنیم.

ما می دانیم که مسابقه به مسابقه تغییراتی در حال وقوع است.

الان ما به قوانینی که حدود یک سال پیش بر گشتیم، این واقعا بد است ما به عقب حرکت می کنیم.

صبح از خواب بیدار می شویم با محدودیت خروج از مسیر پیست ( Track Limit ) مواجه هستیم ولی در عصر آن برداشته می شود.

من فردا در تعیین خط باید از تیم خود بپرسم که الان باید چکاری انجام بدهم تا وقتم کم تر هدر برود.

این واقعا از صبر و تحمل من خارج است.

فرناندو آلونسو در تمرین اول نوبت صبح در رده هفتم و در نوبت عصر نیز در رده ی دهم قرار گرفت.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید