فرمول یک ایران – یک مجله ی برزیلی گزارش داده است که مادر زن برنی اکلستون، در سائو پائولوی برزیل ربوده شده و در عوض آزادی او 120 میلیون رئال (رآل) درخواست شده است.

بر اساس گزارش مجله وجا، آپارسیدا شونک 67 ساله در روز جمعه بوده شده است.

این گزارش در ادامه توضیح می دهد که ربایندگان درخواست 120 میلیون رئال – 36.5 میلیون دلار کرده اند که بزرگ ترین ملبغ خون بها در تاریخ برزیل است!

در گزارش دومی مجله ی ملی رده گلوبو نیز به این مطلب پرداخته است.

شونک مادر سومین همسر برنی اکلستون، فابیانا فلوسی است. برنی در سال 2009 در حالی که بر روی گرندپری برزیل کار می کرد با فلوسی آشنا شد و در سال 2012 با او ازدواج کرده است.

البته شاید برای شما جالب باشد که برنی اولین بار نیست که در این موقعیت قرار می گیرد. در 2012 نیز مارتین پکهام برای تهدید ربودن دختر برنی، تامارا اکلستون و درخواست 200،000 پوند، به مدت پنج سال به زندان افتاده است.

گزارش ربوده شدن تنها 10 روز قبل از آغاز المپیک ریو بوده است و این می تواند برای مسئولین این کشور نگران کننده باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید