پاسخ سباستین فتل و چارلز لکلرک به سوالات طرفداران

فرمول یک ایرانسباستین فتل و چارلز لکلرک در حال دور زدن در خیابان های مارانلو، خانه فراری هستند و در عین حال به برخی از سوالات طرفداران پاسخ می دهند..

  دانلود فایل ویدیویی

9 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید