فرمول یک ایرانسباستین فتل، راننده ی فراری، جنسن باتن را مقصر به ثبت نرساندن زمان خوب، در آخرین دور تعیین خط دانست.

فتل در رده ی پنجم قرار گرفت اما او حدس میزد که با کنار رفتن باتن از سر راهش بعد از اسپین شدن آلونسو و پرچم زرد، بتواند جلوتر از ردبولی ها قرار گیرد.

راننده ی فراری اظهار کرد:

من فکر نمی کنم این عادلانه باشد، ما یک وضعیت زرد در پایان تعیین خط داشتیم و من نمی دانم چرا باتن از سر راه کنار نمی رفت، به همین دلیل زمان بسیار زیادی را از دست دادم.

فکر می کنم که خوابش برده بود.

فکر می کنم که او انتظار نداشت که کسی بخواهد در شرایط پرچم زرد، ادامه دهد و حدس می زنم که بعد از آن به پیت برگشت.

من تا پیچ 12 پشت سر او بودم و جنسن از سر راه کنار نمی رفت اما در پیچ 13 بالاخره فهمید و کنار رفت اما زمان زیادی از دست داده بودم.

می خواهم بگویم که زمان مشابه ای با نیکو داشتم اما او فشار را حفظ می کرد و من فقط می توانستم نگاه کنم که او چکار می کند.

به همین دلیل سریع بودن در پیچ آخر هم هیچ امتیازی نداشت در غیر این صورت به آسانی می توانستم جز سه نفر باشم.

ما بعضی تغییرات بعد تمرین سوم انجام دادیم که فکر می کنم جواب داد. ماشین دوباره زنده شد اما نتوانستیم عملکردش را به نمایش بگذاریم.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید