ویدئو؛ جر و بحث فتل و کویات در رختکن

فرمول یک ایران : جر بحثی که بین فتل و کویات رخ داد انقدر جذابیت داشت که تمام رسانه ها خیز به این موضوع برداشتند ( برای دیدن متن جر و بحث روی همین جمله کلیک کنید ).

ویدیو ی جر و بحث :


Leave a Reply

Your email address will not be published.