فرمول یک ایران – بی بی سی در گزارشی اعلام کرد که تیم ها خواهان بازگشت فرمت قبلی تعیین خط به فرمول یک هستند با وجود اینکه در روز یک شنبه این مهم مورد پذیرش برنی اکلستون و جان تاد قرار نگرفته است.

اگر تاد و اکلستون درخواست  تیم ها را قبول نکنند، روال حذفی تعیین خط باز هم ادامه خواهد داشت.

در این هفته نیز با نظرسنجی از طرفداران فرمول یک، اکثریت قریب به اتفاق موافق برگرداندن تعیین خط به فرمت قبلی خود هستند.

با این حال تعیین فرمت تعیین خط هنوز هم با چالش جدی روبه رو است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید