کریستین هورنر - گرندپری چین 2017

هورنر: آلبون به خاطر سوراخ شدن رادیاتور ماشینش از رقابت ایفل آلمان کناره گیری کرد

فرمول یک ایران - مدیر تیم فرمول یک ردبول، کریستین هورنر اعلام کرد که علت کناره گیری الکساندر آلبون از رقابت ایفل آلمان، سوراخ شدن رادیاتور ماشینش بوده... ادامه ...