فرمول یک ایران – متیا بینوتو افراد جدیدی را در قسمت پاوریونیت منسوب کرد، کورادو لوتی که به عنوان جایگزین ساسی به عنوان مدیر بخش پاوریونیت فراری منسوب شده بود به کمپانی مادر رفته با بتواند روی یک پروژه مخصوص خودروی خیابانی جدید فراری کار کند. گوالتیری فعلا مدیر بخش تحقیقات موتوری تیم فرمول یک فراری منسوب شده که در تیم خود افرادی سرشناس همچون زیمرمن، فرابونی، باریتود، دی پاولا و بوسی را دارد.

علاوه بر آن قبل از انکه تغییرات سقف بودجه در آینده اعمال شود بینوتو اقدام به ساخت دستگاه شبیه ساز جدیدی را نمود و همینطور تجهیزات جدیدی به دپارتمان شبیه سازی تزریق شد. شبیه ساز جدید فراری دارد در پروژه ای موازی با خودروی فرمول یک 2020 فراری توسعه می یابد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید