ویدیو؛ تمرین اول فرمول یک اسپانیا

فرمول یک ایران– خلاصه ای از تمرین اول گرند پری 2019 اسپانیا

گزارش کامل این تمرین را میتونید از این لینک مشاهده کنید

 

  دانلود فایل ویدیویی