فرمول یک ایران – ویجی مالیا، مدیر فورس ایندیا در کنفرانس خبری امروز اذعان کرد که سرجیو پرز راننده ی مکزیکی، قرداد خود را با این تیم تا 2017 تمدید کرده است.

پرز در ابتداز به فراری لینک شد و این راننده از جواب دادن به حدس و گمان پیوستن به این تیم امتناع می کرد که در نهایت در صبح امروز خبر رسمی تمدید قرار داد کیمی رایکونن با فراری اعلام شد.

مالیا ادامه ی همکاری پرز با این تیم در فصل آینده را تایید کرد و گفت:

سرجیو برای 2017 قرارداد امضا کرده است و نیکو را نیز به خوبی حفظ خواهیم کرد، همان طور که می دانید.

هم چیکو می داند و هم من که قرارداد امضا شده است و من نمی خواهم از احتمالات امضا نشدن قرداد بگویم.

این قرداد چند هفته ی پیش امضا شده است.

او همچنین به شایعات برای پیوستن فراری این گونه پاسخ داد:

جولیان جاکوبی یک مدیر برنامه ی باهوش است. من حدس می زنم که این شایعات از طرف او باشد و بیشتر برای بازار گرمی است.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید