ویدیو؛ تمرین سوم فرمول یک آذربایجان 2019

فرمول یک ایرانگزارش کامل تمرین را میتونید از این لینک مشاهده کنید

  دانلود فایل ویدیویی