فرمول یک ایران : با اینکه هنوز فصل 2016 آغاز نشده است اما پیرلی ترکیب جدید لاستیک الترا سافت را برای استفاده در گرندپری کانادا اعلام کرد.

در فصل جدید مسابقات تیم ها اجازه استفاده از سه نوع لاستیک در گرندپری ها را دارا هستند.

در کانادا رانندها میتوانند در Q3 از لاستیک الترا سافت استفاده کنند.

ترکیبات دیگر برای مونترال لاستیک های سافت و سوپرسافت خواهد بود.

ترکیبی که در گرند پری کانادا همه ی راننده ها ملزم به استفاده از آن هستند لاستیک های سافت خواهد بود که راننده ها باید دو ست از آن را داشته باشند، هرچند که استفاده از یک ست آن کافی است اما باز هم حق انتخاب دارند.

دیدگاه خود را بیان کنید