فرمول یک ایران : اکلستون معتقد است با وجود کاهش بودجه دولت آمریکا برای سال جدید باز هم گرندپری پری آمریکا برگزار خواهد شد.

پیست آستین از سال 2012 با بودجه 25 میلیون از یارانه دولتی وارد فرمول یک شده است. سال گذشته بابی اپستین اعلام کرد که یارانه دولت برای گرندپری آمریکا 20% کاهش خواهد داشت.

اکلستون معتقد هست که این گرندپری طبق برنامه ریزی انجام شده برگزار خواهد شد.

اکلستون اظهار کرد:

من فکر میکنم که گرندپری آمریکا برگزار خواهد شد . اپستین آدم با اعتماد به نفسی است همچنین او میداند که پول های خوبی در راه هستند.

دیدگاه خود را بیان کنید