فرمول یک ایران: با وجود اتفاقات و مشکلاتی که برای تیم مک لارن در تست های بارسلونا پیش آمد، فرناندو آلونسو بیان کرده است که همچنان امیدوار است.

در روز آخر تست ها که دیروز برگزار شد، فرناندو آلونسو تنها توانست سه دور بزند و به دلیل نشت مایع سرد کننده نتوانست به تست برگردد و به کارش خاتمه داد. البته سه شنبه ی این هفته و در روز دوم تست ها او 119 دور را زده بود و این عملکردی فوق العاده برای ماشین مک لارن به حساب می آمد.

روز چهارشنبه هم به دلیل مشکل هیدرولیکی بوجود آمده برای جنسن باتن، او تنها توانست 51 دور را کامل کند. هر چند با وجود این اتفاقات مک لارن امسال شروع بهتری نسبت به سال قبل داشته است و آن ها امیدوارند که فصل کابوس وار 2015 برایشان تکرار نشود.

فرناندو آلونسو در مصاحبه ای بیان کرده است:

روز نا امیدکننده ای بود زیرا ما روز های ابتدایی تست را خوب شروع کرده بودیم. با اینکه زمان زیادی را در روز پنجشنبه از دست دادیم اما باز هم وضعیت مان خوب است و مشکل به وجود آمده خیلی بزرگ نیست و تا هفته ی بعد برطرف خواهد شد. در مجموع دورهای زیادی را در این چهار روز زده ایم که این فرصتی است تا از اطلاعاتی که به دست آورده ایم استفاده کنیم. هم اکنون تمام تلاش خود را می کنیم تا همه چیز را برای هفته آینده آماده بکنیم و هدفمان این است که بیشترین استفاده را از زمانی که در پیست داریم کرده باشیم.