ویدیو؛ خلاصه اولین روز از مرحله دوم تست بارسلونا 2019؛ پیشتازی مک لارن

فرمول یک ایران –  امروز چهارشنبه 8 اسفند 97 تست اول هفته دوم فرمول یک در بارسلونا اسپانیا با پیشتازی لاندو نوریس راننده جوان مک لارن به پایان رسید.

شما را به تماشا خلاصه این روز پرتکاپو دعوت میکنم

  دانلود فایل ویدیویی