فرمول یک ایرانکریستین هورنر مدیر تیم فرمول یک ردبول ریسینگ معتقد است که حتی مدیران لیبرتی مدیا نیز احتمالا بپذیرند که هجوم بردن به سمت مسائل ایرودینامینک و تغییر قوانین آن در سال ۲۰۱۹ کار اشتباهی بوده و تغییری در کیفیت مسابقات نخواهد داشت.

با توجه به این تغییرات، تیم ها کل زمستان را به ساختن ماشین های جدید با قوانین جدید پرداختند تا بلکه سطح ماشین ها به یکدیگر نزدیک تر شده و سبقت های بیشتری را شاهد باشیم. باله های عقب و جلو هردو پهن تر و ساده تر شده اند، هم چنین محدودیت هایی در محل های تعبیه بارج بورد ها و مجرا های ترمز ها اعمال شده است تا ماشین ها بتوانند بهتر یکدیگر را تعقیب کنند‌.

در کنفرانس مطبوعاتی تیم ردبول در لندن در آستانه فصل ۲۰۱۹، هورنر به بهتر شدن اوضاع سبقت گیری ها اعتقاد نداشت. درباره تغییر قوانین کریستین افزود:

فکر نمیکنم اصلا تغییری ایجاد شود‌. مشخصات ماشین کمی تغییر کرده که در قسمت های مختلف پیست تغییراتی را مشاهده خواهیم کرد اما از جهت تعقیب یکدیگر و بیشتر شدن سبقت ها فکر نمیکنم هیچ تغییری ایجاد شود‌.

چیزی که در نیم فصل اول خواهیم دید این است که بعضی تیم ها این قوانین را به درستی درک کرده اند و بعضی ها نه و توسعه ها و سیر تکاملی ماشین ها در طول سه یا چهار ماه اول فصل شدت خواهد گرفت.

برنی اکلستون ، کریستین هورنر و چیس کری

برنی اکلستون ، کریستین هورنر و چیس کری

تغییرات پس از مشکلاتی که در گرندپری استرالیا ۲۰۱۸ پیش آمد و با وجود شک و تردید تیم ها به منظور لزوم چنین تغییراتی، امسال اجرایی شد‌. لیبرتی مدیا تغییرات ۲۰۱۹ خود را در راستای تغییرات ماشین ها در فصل ۲۰۲۱ انجام داده است و مدیران تیم ها از جمله هورنر از احتمال شکست این طرح نگران هستند. کریستین در پایان گفت :

فکر می کنم خود آنها نیز بپذیرند که چنین هجومی برای تغییر باله جلو اشتباه و بی مورد خواهد بود.

دیدگاه خود را بیان کنید