Register

سه × 5 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران – پت سیمندز مدیر فنی سابق فرمول یک از تغییرات در بال جلو خودرو فرمول یک برای فصل بعد تمجید کرد اما معتقد است این تغییرات یک راه حل کامل نیست.

فرمول یک که چند سالی است از کم شدن سبقت گیری و کسل شدن مسابقات رنج می برد با راه کار جدید فصل بعد مسابقات را آغاز خواهد کرد. این راهکار با ساده تر شدن بال جلو و همچنین تغییر در خنک کننده ترمز جلو پیش بینی می شود تا کمک بسزایی در بهبود سبقت گیری داشته باشد.

سیمندز در مصاحبه با اتواسپورت گفت:

مشخص شد ما می توانیم تغییراتی در بال جلو صورت دهیم. این تغییرات صرفا به منظور بهبود عملکرد خودرو پشت برای رقابت نزدیک تر و بیشتر شدن شانس سبقت گیری با کم شدن هوای کثیف پشت خودرو ها صورت گرفت.

اما باید بگویم که این موضوع نمی تواند راه حل کاملی باشد اما از آنچه بوده ایم قدم مثبتی تلقی می شود. نسبت به آنچه ما در سال ۲۰۲۱ انجام خواهیم داد این تغییر اقدام کوچکی است اما فرمول یک همیشه در حال پیشرفت است.

ما تغییرات زیادی نسبت به ۲۰۱۸ نداشته ایم و شاید تغییر بزرگی در مسابقات ایجاد نشود اما آنچه مهم است مشاهده آنچه در فصل بعد رخ خواهد داد و آنالیز آن برای برداشتن قدم های بعدی است.

پت سیمونز

پت سیمندز

سیمندز همچنین در پاسخ به اعتراضات شدید تیم ها نسبت به هزینه های بسیار زیاد مالی گفت:

این بسیار سخت است که بخواهید اعداد و ارقام را در چنین تغییراتی قرار دهید. بال جلو بسیار پیچیده شده اند و قطعات زیادی در آن ها به کار رفته است.

هم قطعات در جلو و همچنین دیگر قطعات موجود زیر دماغه خودرو و تمام لوازم طراحی و ساخت قطعات. بنابراین در نهایت این واقعیت است که با کم شدن قطعات هزینه های طراحی و ساخت نیز کاهش خواهد داشت.