فرمول یک ایران : سازمان FIA اعلام داشته است که تغییرات قالب تایم گیری به اتفاق آرا به ثبت رسیده است. این سیستم جدید در حال ارزیابی برای معرفی است و به زودی از آغاز فصل 2016 به اجرا در خواهد آمد.

در قوانین جدید شما حذف راننده ها را دقیقه به دقیقه به جای حذف در پایان تایم گیری، به وضوح خواهید دید.

قالب جدید تایم گیری به شکل زیر است :

Q1 :

-16 دقیقه

-بعد از 7 دقیقه راننده های کند حذف خواهند شد

-کند ترین راننده هر 1 دقیقه و 30 ثانیه تا پرچم شطرنجی حذف میشوند

-7 راننده حذف میشوند، و 15 راننده به Q2 راه پیدا میکنند

Q2 :

-15 دقیقه

-بعد از 6 دقیقه رانندهای آهسته حذف خواهند شد

-کند ترین راننده هر 1 دقیقه و 30 ثانیه تا پرچم شطرنجی حذف میشوند

-7 راننده حذف میشوند و 8راننده به Q3 راه پیدا میکنند

Q3 :

-14 دقیقه

-بعد از 5 دقیقه راننده های کند حذف خواهند شد

-کند ترین راننده هر 1 دقیقه و 30 ثانیه تا پرچم شطرنجی حذف میشوند

-در 1 دقیقه و 30 ثانیه پایانی دو راننده کنار گذاشته میشوند. (باقی میمانند)

در هر جلسه تایم گیری، حذف پایانی، بعد از پرچم شطرنجی به جای پایان زمان تایم گیری، رخ میدهد.

2 دیدگاه

 1. Sina

  0

  0

  چقدر مسخره شده 😐

 2. mehdi

  0

  0

  این قانون چرته