موتو جی پی ایرانکال کراچلو موتورسوار تیم LCR هوندا در مقابل هم وطنان خود توانست در دور تمرینی سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ بهترین زمان را ثبت کند.

خلاصه تمرین سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ :

پرچم سبز و شروع تمرین سوم

اکثر موتورسواران وارد پیست شدند اما دوکاتی ها، میلر و یانونه همچنان در پیت هستند.

شروع تمرین سوم موتو جی پی گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

شروع تمرین سوم موتو جی پی گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

زمان ها با جمعه فاصله زیادی دارند. کراچلو با زمان ۲.۰۸.۴۱۰ اول است.

وینالس برای دور زدن وارد پیست شد.

مارکز با زمان ۲.۰۳.۹۵۹ پیشتاز شد ولی ۱.۴ ثانیه با بهترین زمان روز جمعه خود فاصله دارد.

الکس رینز در هوای سرد پیست عملکرد خوبی را ثبت کرده است.

هوای پیست ابری است و دمای هوا کاهش یافته است.

تمام ۲۴ موتورسوار زمان های خود را ثبت کرده اند و درحال حاضر وینالس با زمان ۲.۰۲.۶۲۳ در صدر قرار دارد.

ماوریک وینالس-تمرین سوم بریتانیا ۲۰۱۸

ماوریک وینالس-تمرین سوم بریتانیا ۲۰۱۸

ناکاگامی در همان پیچی که دیروز رابات دچار حادثه شد، به زمین خورد.

ناکاگامی-تمرین سوم گرنپری بریتانیا ۲۰۱۸

ناکاگامی-تمرین سوم گرنپری بریتانیا ۲۰۱۸

هوای پست آفتابی شده.

مارکز با لاستیک هارد جلو و مدیوم عقب در پیست درحال ثبت زمان است.

دویزیوسو، کراچلو، وینالس، مارکز و روسی در حال زمان زدن در پرانتز ۲.۰۲ هستند. لورنزو در فاصله ۱۳ دقیقه به پایان تمرین به پیت رفت.

مارکز مشکل در ایجاد گرما در لاستیک هارد جلو خود دارد.

یاماها همچنان عملکرد خوب خود را ادامه می دهد. وینالس با زمان ۲.۰۲.۴۷۶ به رتبه نخست رفت.

رینز دچار مشکل شده و الان نوزدهم است. هم تیمی وی جز ده نفر برتر است.

پتروچی درحال حمله به نفرات برتر است. او زمان ۲.۰۲.۲۵۷ را ثبت کرد.

دنیلو پتروچی-تمرین سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

دنیلو پتروچی-تمرین سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

زارکو مجموعه پیچ های مگت و بکت را نتوانست خوب طی کند و از پیست خارج شد.

با توجه به باران سنگین شب گذشته و هوای سرد پیست موتورسواران اکثرا نتوانستند زمان خود را بهبود دهند.

میلر سریع ترین زمان را ثبت کرد.۲.۰۲.۰۴۷

موربیدلی با اختلاف ناچیز ۰.۰۶۴ ثانیه نسبت به پتروچی یازدهم است.

ناگاگامی در پیچ لوپ بازهم زمین خورد.

پتروچی زمان ۲.۰۱.۸۹۳ را ثبت کرد و خود را بالا کشاند.

روسی هم زمان ۲.۰۲.۰۸۸ را ثبت کرد و دوم شد.

در لحظات پایانی کراچلو سریع ترین زمان را ثبت کرد.

و پایان تمرین سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

کال کراچلو-سریع ترین موتورسوار تمرین سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

کال کراچلو-سریع ترین موتورسوار تمرین سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

ده نفر برتر به ترتیب: کراچلو، پتروچی، میلر، زارکو، وینالس، روسی، موربیدلی، دویزیوسو، مارکز و اسمیت

دیدگاه خود را بیان کنید