فرمول یک ایران – مدیر تیم ردبول، کریستین هورنر تایید کرد که کار بر روی طرح ایرو اسکرین به حالت تعلیق در آمده است.

طرح ایرو اسکرین یک طرح توسعه داده شده از هالو فراری است و هر دو برای ایمنی بیشتر کاکپیت(کابین) راننده استفاده می شوند.

این طرح در سوچی روسیه نیز مورد آزمایش قرار گرفت و بازتاب های مختلفی را از طرف راننده ها و تیم ها شاهد بودیم.

مدیر ردبول در این باره اذعان کرد:

در این لحظه ما تمام تحقیقات و کارهایمان بر روی ایرو اسکرین را به حالت تعلیق در آورده ایم زیرا ما هنوز هم منتظر یک تصمیم رسمی از سوی FIA هستیم.

آن ها تمام اطلاعات را در اختیار دارند.

ما هیچ یک از منابع و ظرفیت های خود را برای کار بر روی این طرح به هدر نخواهیم داد. به علاوه آیا کسی هست که برای آن هزینه کند ؟