فرمول یک ایران – در ششمین رقابت سری btcc زیر مجموعه ی رقابت های تورینگ در وست ساری، راب کولارد از رده ی هفتم به رهبری رقابت رسید تا پیروز دومین مسابقه ی روز در کرافت شود زمانی که از زوج سوبارو – جیسون پلاتو و کولین تورکینگتون – پس از تصادف در دور هشتم رد شد و رده ی اول را از آن خود کرد.

تورکینگتون که مسابقه ی اول را با پیروزی به اتمام رساند، به همراه 75 کیلوگرم ماسه ی موفقیت، رقابت را از رده ی اول آغاز کرد اما در پیچ اول بود که جیسون پلاتو هم تیمی او، وی را پشت سر گذاشت و در همان هنگام کولارد استارتی بی نظیر را ثبت کرد و از رده ی هفتم به چهارم رسید.

رقابت زوج پلانو ادامه داشت و در دور پنجم تورکینگتون رهبری رقابت را دوباره به دست گرفت اما سه دور بعد زمانی که پلاتو تلاش برای باز پس گیری رده ی اول از تورکینگتون کرد فاجعه ای رخ داد و دو ماشین به هم برخورد کردند.

هردو توانستند به مسابقه ادامه دهند اما اما بی ام دبلیوی کولارد بود که از دو راننده رد شد و پلاتو و تورکینگتون دوم و سوم شدند و جک گاف نیز چهارم شد.

سم توردوف رهبر جدول رانندگان رقابت را از رده ی سیزدهم آغاز کرد رده ی هشتم را به دست آورد تا با 12 امتیاز از هم تیمی خود راب کولارد جلوتر قرار بگیرد.

در جدول تیم ها نیز تیم JCT600 جلوتر از هلفوردز و موتوربیس در رده ی اول قرار دارد.

رقابت بعدی سری btcc در اسنیترتون و در تاریخ شنبه 9 مرداد برگزار می شود.