فرمول یک ایران – گرندپری بریتانیا یک آزمایش مهم برای فراری بود تا پیشرفت خود از ابتدای فصل را محک بزند و آن ها این آزمایش بزرگ را به خوبی پشت سر گذاشتند و بیش تر از آنچه که انتظار می رفت تمام آخر هفته به مرسدس نزدیک تر شدند و در پایان به پیروزی دست پیدا کردند.

تنها یک هفته پس از به روز رسانی مرسدس که منجر شد تا خودرو ساز آلمانی سرعت خود را در اتریش بهبود ببخشد، فراری پیشرفت های خود را در سیلورستون به رخ رقیب خود کشید. پیشرفتی که به نوبه خود چشمگیر و غیر منتظره بود.

شکاف های بلند مشابه آبشش در SF71H به روز رسانی شدند و شکاف دیگری به این مجموعه اضافه شده که به جلوی تایر های عقب خودرو می رسد و در تصویر با رنگ زرد مشخص شده است. همچنین مهندسین فراری شکاف های زاویه دار دیگری را به این بخش از خودرو افزوده اند.

فلپی که پیش تر در این فصل معرفی شده بود (درون دایره و مشخص شده با پیکان قرمز) با فلپ جدید ساده ای که به سمت بالا انحنا دارد و کاملا در لبه قرار دارد جایگزین شده است (پیکان قرمز).

بالچه دندانه دار در بالا و گوشه داکت ترمز عقب هم بخشی از این به روز رسانی ها می باشد، در آن دندانه ها تبدیل به شکاف های کاملا ورم کرده شده اند که باعث می شوند تا جریان هوا در این منطقه با مقاومت بیشتری روبه رو شود (پیکان های آبی).

 

فراری همچنین با توجه به خصوصیات پیست سیلورستون تصمیم به استفاده از بال عقب خمیده خود گرفت تا به این ترتیب دانفورس خود را کاهش داده تا متعاقبا برای مستقیمی ها تلفات ناشی از نیروی مقاومت هوا را کاهش دهد.

با توجه به تقابل گاز های داغ خروجی از کاور موتور و هوای زیر بال عقب که تحت این شرایط مستعد به دام افتادن است، تیم تصمیم به استفاده از شیاری در این قسمت گرفته تا رژیم جریان را در پشت خودرو بهبود ببخشد.

این طراحی توسط تیم قهرمان فصل پیش مرسدس هم به هنگام استفاده از بال عقب خمیده یا قاشقی شکل برای بهبود جریان هوا استفاده میشود.

این نکته را نباید فراموش کرد که پیشرفت و موفقیت های اخیر فراری تنها نتیجه چند به روز رسانی ذکر شده نیستند. بلکه تیم مهندسین در طول فصل 2018 همواره به دنبال راه حل ها و طراحی های جدیدی بوده که عملکرد کلی خودرو را به تدریج بهبود بخشیده اند.