موتوجی پی ایران – دنیلو پتروچی موتورسوار تیم موتوجی پی پرامک می گوید که دوکاتی برای دومین موتورسوارش در 2019، از بین او و هم تیمی اش، جک میلر یکی را انتخاب خواهد کرد.

دوکاتی تایید کرد که برای آندره دویزیوسو در موجلو یک قرارداد دو ساله جدید تنظیم کرده اند و با توجه به عملکرد فوق العاده این موتورسوار دستمزد او به شدت افزایش یافته است.

دنیلو پتروچی

در صورت رد کردن پیشنهاد دوکاتی، تیم ایتالیایی به گزینه های دیگری فکر خواهند کرد و پتروچی پس از مسابقه فرانسه که موفق به کسب سکو شد، گفت:

فکر می کنم که انتخاب دوکاتی از بین من و جک باشد. اما این موضوع یک شوخی نیست بلکه به این دلیل است که حقوق ما کم تر است.

دوکاتی من را بسیار خوب می شناسد. من امیدوارم که آن ها همه ی معیارها را برای انتخاب یک موتورسوار در نظر بگیرند و فقط پنج گرندپری را مورد ارزیابی قرار ندهند و به دو فصل گذشته نگاهی بیاندازند.

من انتخاب دیگری نیز دارم اما حداقل تا پایان ماه ژوئن آن ها یکی از گزینه های من هستند. من باید منتظر جواب بلی یا خیر آن ها باشم و پس از آن نگاهی به گزینه های دیگرم بیاندازم.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید