ویدیو؛ اولین آنبرد از مرسدس W09

فرمول یک ایران – شما را به تماشای اولین آنبرد مرسدس W09 دعوت می‌کنیم. حضور هالو فضای آن را امسال به کل تغییر داده است.

با ما باشید و به دوستان خود بگویید.

  دانلود فایل ویدیویی