موتو جی پی ایران – موتورسوار تیم سوزوکی الکس رینز می گوید مشخصات مدل 2018 موتور سوزوکی صدبرابر بهتر از مدل سال گذشته است.

سال گذشته سوزوکی رقابت را به دیگر سازنده ها واگذار کرد، اما امسال موتور جدید تا اینجای کار در تست های پیش فصل قوی تر بنظر می رسد بخصوص در دستان الکس رینز و در تست روز دوم در تایلند.

رینز در تمام مدت تست تایلند رتبه ای پایین تر از هفتمی نداشت.

الکس رینز گفت:

ما با اطلاعات خوبی در مورد موتور اینجا را ترک می کنیم. در این تست ما چیزهای زیادی را آزمایش کردیم و از برخی از آنها دست کشیدیم.

در هر دو تست مالزی و تایلند ما کارهای بزرگی انجام دادیم و در حال دریافت بازخورد های مثبتی هستیم و شما می توانید ببینید که ما هم در ریتم موتورسواری و هم در زمان های ثبت شده دست آورد هایی داشتیم.

ما هرگز به این مقدار راضی نیستیم، پس خواهان مقداری قدرت و شتاب بیشتر هستم. اما من فکر می کنم ما موتور خوبی داریم، موتوری که صدبرابر بهتر از موتور سال گذشته است.

الکس رینز

الکس رینز

الکس رینز سال گذشته دچار حادثه شد و تعدادی از رقابت ها را از دست داد و از آمادگی دلخواهش به دور بود.

رینز در ادامه گفت:

سال گذشته من تمام دسامبر و مقداری از ژانویه را از دست دادم اما این زمستان، من زود از خواب بیدار می شدم و به باشگاه می رفتم و به لطف آن من احساس آمادگی بیشتری می کنم.

سال گذاشته برای من بسیار سخت بود. من بخاطر مصدومیت و خیلی چیزها رنج زیادی متحمل شدم. اما امسال از آمادگی خوبی برخوردارم.

دیدگاه خود را بیان کنید