موتو جی پی ایرانکل کراچلو موتورسوار تیم ال سی آر هوندا اقرار کرد که نمی داند که بعد از  بریدن انگشت خود با چاقو،  آیا قادر است در این آخر هفته در سن مارینو، در مسابقه شرکت کند یا خیر.

کل کراچلو روز یکشنبه طی حادثه ای انگشت اشاره دست چپ خود را با چاقوی آشپزخانه بریده است که پس از مراجعه به بیمارستان مشخص شده است که تاندون های انگشت وی بریده شده اند که با یک عمل جراحی مجددا پیوند زده شدند.

کراچلو پس از تشکر کردن از عوامل بیمارستان گفت:

صادقانه بگویم نمی دانم که می توانم مسابقه بدهم یا نه. من تلاش خواهم کرد و موتورسواری خواهم کرد و باید ببینیم چکار می توانیم بکنیم.

فکر می کنم سخت خواهد شد و چگونگی مدیریت مسابقه راحت نخواهد بود.

من اجازه ندارم انگشت خود را خم کنم چون باعث پارگی مجدد تاندون ها می شود و باید به مدت یک ماه به صورت ثابت بماند.