فرمول یک ایران -پیرلی از لاستیک های فصل آینده که در تست های پیش فصل استفاده خواهند شد، رونمایی کرد.

لاستیک های جلو 305 میلی متر عرض دارند در حالی که قبلا عرضشان 245 میلی متر بود و عرض لاستیک های عقب از 325 میلی متر به 405 میلی متر افزایش یافته است.

عکس هایی از لاستیک های فصل آینده؛
لاستیک 2017 پیرلی لاستیک 2017 فرمول 1

لاستیک های 2017 فرمول یک

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید