ویدیو؛ تاریخچه پیست‌های خیابانی فرمول یک – 2019 آذربایجان

فرمول یک ایران پیست باکو آذربایجان اولین و آخرین پیست شهری فرمول یک نبوده و نخواهد بود. با توجه به این قضیه، در این ویدیو تمامی پیست‌های شهری فرمول یک در طول تاریخ این رشته را مروری می‌کنیم. شما را به تماشای این ویدیو دعوت می‌کنیم.

با ما باشید.

  دانلود فایل ویدیویی