موتو جی پی ایرانولنتینو روسی موتور سوار با تجربه ی تیم یاماها بعد از مسابقه ی خانگی خود در پیست موجلو و کسب رده ی چهارم اذعان کرد که آسفالت پیست کاتالونیا شرایط خوبی ندارد و سطح چسبندگی پایینی دارد و او نگران تکرار اتفاقات سه هفته ی پیش در پیست خرز است.

او معتقد است که شرایط این دو پیست یعنی خرز و کاتالونیا کاملا مشابه هم هستند به این معنا که آسفالت هر دو پیست سطح چسبندگی کمی دارند.

کاتالونیا جاییست که ولنتینو آخرین پیروزی خود در یک سال اخیر را در آن جا کسب کرد آن هم در شرایطی که کاملا از عملکرد موتور بر روی سطح لغزنده این پیست رضایت داشت و چند هفته ی قبل از آن نیز توانسته بود در پیست خرز به پیروزی برسد، ولی امسال شرایط تغییر کرده است و موتور او در پیست خرز عملکرد مناسبی از خود نشان نداده است.

اگرچه کسب رده ی دهم و به پایان رساندن مسابقه سی و هشت ثانیه پس از  دنی پدروسا، کمی نا امید کننده بود و بدترین نتیجه ی چهار سال اخیر او در این پیست بود اما نباید فراموش کرد که او با هفت پیروزی در پیست کاتالونیا، رکورد بیشترین پیروزی در این پیست را در اختیار دارد و خورخه لورنزو هم تیمی سابق او و موتور سوار حال حاضر تیم دوگاتی با چهار پیروزی در تعقیب او است.

ولنتینو روسی و خورخه لورنزو

ولنتینو روسی و خورخه لورنزو

او می گوید:

من کمی از وضعیت آسفالت موجود در پیست کاتالونیا نگرانم چرا که آسفالت موجود در این پیست سطح چسبندگی پایینی دارد و ما سه هفته ی پیش در پیست خرز با این شرایط مواجه بودیم و در طول مسابقه مدام در حال مبارزه و کشمکش با موتور بودم اما هنوز زود است که در مورد مسابقه ی پیش رو نتیجه گیری کرد.

او ادامه می دهد:

به هر حال من شهر بارسلونا را دوست دارم و پیست آن را که نسبت به سال گذشته و بعد از بروز سانحه برای لوئیس سالوم در پیچ دوازدهم و در گذشت او دچار تغییرات شده است را ترجیح می دهم.

لوئیس سالوم

لوئیس سالوم

ولنتینو که در پیست خانگی خود، موجلو به علت آسیب دیدگی از ناحیه ی قفسه سینه، شکم و دست راست نتوانست تمام توانایی خود را به رخ حریفان بکشد می گوید که نزدیکی دو مسابقه ی موجلو و کاتالونیا و همزمانی این دو مسابقه حساس با مصدومیت او کمی شرایط را برای او دشوار کرده است.

ولنتینو معتقد است:

برای من بسیار بهتر بود، اگر در تقویم مسابقات بین این دو رویداد مهم فاصله ی بیشتری بود اما من تسلیم نخواهم شد و با تمام توانم تلاش خواهم کرد تا به شرایط آرمانی برگردم چرا که کسب نتیجه ی خوب در این مسابقه برای من بسیار مهم است.