ویدیو؛ مرور موتوجی پی موجلو ایتالیا ۲۰۱۶

موتو جی پی ایران – با بازگشت موتوجی پی به موجلو ایتالیا تماشای خلاصه‌ای از گرندپری سال گذشته آن خارج از لطف نیست.

با ما باشید.

  دانلود فایل ویدیویی

دیدگاه خود را بیان کنید