فرمول یک ایران – یونی هرناندز در هوای بارانی امروز موجلو، توانست بهترین زمان را در غیاب موتورسواران یاماها و هوندا به ثبت برساند.

اسکات ردینگ و کال کروچلو موتورسواران پرامک و ال سی آر نیز توانستند با اختلاف 0.774 و 1.135 ثانیه ای در جایگاهای بعدی قرار گیرند.

به دلیل هوای بارانی بیشتر موتورسوار ها در تمرین اول شرکت نکردند.

جدول تمرین اول:

POSنام موتورسوارتیمزمان
1هرناندزاسپار1:54.199
2ردینگپرامک+0.774
3کروچلوال سی آر+1.135
4اسمیتتچ 3 +1.460
5پیرودوکاتی+2.212
6وینالس سوزوکی+2.767
7لاورتیاسپار+4.558
8باتیستاآپریلیا+4.902
9آندره یانونهدوکاتی+5.609
10راباتمارک وی دی اس+6.543
11لوریس بازایوینتیا+6.964
12باربراایوینتیا+7.601
-خورخه لورنزویاماها-
-ولنتینو روسییاماها-
-دنی پدروسارپسول هوندا-
-پول اسپارگاروتچ 3-
--الکس اسپارگاروسوزوکی-
-پتیوچیپرامک-
-استفان بردلآپریلیا-
-مارک مارکزرپسول هوندا-
-میلرمارک وی دی اس-
-آندره دویزیوسودوکاتی-

تمرین دوم از ساعت 16:35 برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید