فرمول یک ایران – تیم رپسول هوندا تایید کرد که موتورسوار اسپانیایی این تیم تا سال 2018 مسابقات موتوجی پی، سوار بر هوندا خواهد بود.

پدروسا در تمام طول دوران حرفه اش در موتوجی پی سوار بر هوندا بوده است و از سال 2006 به این تیم پیوست. این موتورسوار اسپانیایی از 171 مسابقه برای رپسول هوندا توانست 28 پیروزی را کسب کند.

پدروسا در این باره اظهار کرد:

خوشحالم که باز هم توانستم قراردادم را با تیم رپسول هوندا تمدید کنم. از اعتماد هوندا به من برای دو سال دیگر، بسیار سپاسگزارم.

همچنین خوشحالم که روند مذاکرات سریع است و در حال حاظر تمام تمرکزم روی مسابقات خواهد بود. در گرندپری ایتالیا 100 درصد آماده خواهم بود.

دیدگاه خود را بیان کنید