فرمول یک ایران – توتو ولف مدیر تیم مرسدس بیان کرده است که تصادف امروز روزبرگ و همیلتون یک حادثه ی مسابقه ای بوده است و اعتقاد دارد که این برخورد به دلیل تنظیمات اشتباه موتور روزبرگ اتفاق افتاد.

در پیچ اول روزبرگ از همیلتون سبقت گرفت ولی در پیچ 3 و در ادامه 4 همیلتون در تلاش برای سبقت از روزبرگ بود اما روزبرگ راه را بست و همیلتون به روی چمن ها رفت و نتوانست ماشین خود را کنترل کند و به روزبرگ برخورد کرد و هر دو از مسابقه کنار رفتند.

ولف در این رابطه بیان کرد:

تنظیمات موتور نیکو مشکل داشت، از لوییس نیروی کمتری داشت.

این اختلاف نیرو دلیل تفاوت در سرعت را مشخص می کند اما آن ها باید در کسری از ثانیه تصمیم می گرفتند که نتیجه اش این شد که لوییس به نیکو برخورد کرد، تنظیمات باید در ابتدای مسابقه تغییر می کردند که اینطور نشد.

نیکو داخل را بست و این حرکتی بود که انتظار می رفت صورت بگیرد اما لوییس تصمیم گرفت از سمت دیگر برود که به روی چمن ها رفت. به نظرم یک تصادف فنی و مسابقه ای بود.

[ در بلژیک 2014] ما به آن ها اجازه دادیم که ادامه دهند و رخ دادن اتفاق امروز نیز اجتناب ناپذیر بود.

امروز مجموعه ای از اتفاقات روی داد که باعث شدند تا به عنوان یک تیم بازنده باشیم. من فکر می کنم دو طرف می توانستند کاری کنند تا برخورد امروز رخ ندهد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید