فرمول یک ایران – کیمی رایکونن بیان کرده است که هر کاری که توانست کرد تا بتواند جایگاه نخست را از ورشتپن بگیرد.

در مسابقه ی امروز رایکونن بارها فرصت استفاده از DRS را داشت ولی موفق نشد تا به اندازه ای که لازم بود به ورشتپن نزدیک شود و از او سبقت بگیرد.

کیمی رایکونن بیان کرد:

برای مکس خوشحالم اما برای خودم ناراحتم اما مسابقه همین است.

ما سریع بودیم اما من نتوانستم در پیچ ها خیلی نزدیک بشوم و دانفورس را از دست می دادیم.

من هر کاری کردم تا از ورشتپن بگذرم اما کافی نبود.

بعد از تعیین خط دیروز باید خوشحال باشیم که دوم و سوم هستیم اما خیلی نزدیک بودیم و می توانستیم بهتر باشیم و به همین دلیل این موضوع بیشتر ناراحتم می کند. به هر حال این اتفاقات جزئی از مسابقه هستند.

مکس راننده ی خوبی است و حالا تیم خوبی نیز دارد.

من پیرترین و او جوان ترین است، من در مقابل پدرش نیز مسابقه دادم، کمی ترسناک است.

دیدگاه خود را بیان کنید