فرمول یک ایران : تیم مانور رسما اعلام کرد که پاسکال ورلین یکی از راننده های فصل آینده آن ها خواهد بود، بدین ترتیب شمار راننده های آلمانی در فرمول یک به عدد چهار رسید. لازم به ذکر است که ورلین راننده ی تست تیم مرسدس بود.

پاسکال ورلین در این رابطه بیان کرد:

تیم مانور تیم بسیار خوبی برای من است تا کار خود در فرمول یک را آغاز کنم، آن ها تیمی کوچک و متمرکز بر روی فرمول یک هستند.

ورلین همچنین در بخش هایی از صحبت هایش گفت:

باید از تیم سابقم یعنی مرسدس و همچنین توتو تشکر کنم، کسی که مرا راهنمایی کرد و کمکم کرد تا به این جا برسم و این موقعیت را برایم فراهم کرد. از همه ی آن ها بخاطر حمایت هایشان از من تشکر میکنم.

حال باید دید که هم تیمی ورلین که خواهد بود، هریانتو، استیونز و یا روسی؟؟